Control Rapid Igiena

Descoperiţi o nouă dimensiune
a monitorizării igienei – Rezultate in mai putin de 10 secunde.

Singurul sistem de pe piata care poate detecta ATP (adenozin trifosfat), ADP (adenozin difosfat) si AMP (adenozin monofosfat). 

Sunteţi producător de cosmetice, sucuri sau produse alimentare? Lucraţi în domeniul preparării apei? Transportaţi
produse alimentare în cisterne? Sunteţi responsabil cu controlul curăţeniei în producţie? Aveţi nevoie de rezultate rapide şi sigure în monitorizarea igienei?
În toate domeniile în care trebuie implementate conceptele HACCP, gradul de curăţenie are un rol important. Lumitester PD30 şi LuciPac Pen A3 vă oferă în timp record certitudinea salubrităţii spaţiilor de lucru. Cu ajutorul acestor dispozitive, producătorii de alimente, dar şi angajaţii spaţiilor de agrement din staţiuni balneare, saune sau bazine de înot măsoară contaminarea cu germeni. Restauratorii verifică prezenţa impurităţilor pe opere de artă. Companiile aeriene controlează în timp real curăţenia chicinetelor şi a toaletelor din avioane. Iar bucătăriile  industriale, spitalele, companiile cu profil medical şi farmaceutic asigură cu ajutorul acestor dispozitive siguranţa  gienică în spaţiile de producţie.

 

 

 

 

 

 

Ce şi cum se măsoară?
Procedeul patentat al Lumitester se bazează pe măsurarea bioluminiscenţei.

Aceasta apare în cadrul descompunerii enzimatice a adenozinei trifosfat ( ATP ), adenozinei difosfat (ADP) şi a adenozinei monofosfat ( AMP )în prezenţa enzimei luciferază şi a enzimei piruvat fosfat dikinaza ( PPDK, Patent Nr. US 6054305 ).

ATP şi AMP sunt molecule prezente în celulele tuturor fiinţelor vii, – indiferent dacă este vorba de animale, plante,
mucegai, drojdie sau bacterii. AMP si ADP se formează din ATP în bacterii când acestea se găsesc în stare de repaus şi îşi reduc metabolismul. În alimentele tratate termic, în prezenţa căldurii şi a enzimelor, ATP se descompune în AMP sau ADP in conditii de pH si temperatura optime.
Aceste resturi de alimente reprezintă mediul ideal pentru microbii ubicui a căror înmulţire contaminează alte produse ale procesului. Măsurătorile ATP clasice nu indică acest AMP/ADP în resturile organice, putând astfel furniza doar o determinare mai puţin exactă a gradului de igienă. Măsurătorile efectuate prin metoda detectării colorimetrice a proteinelor necesită un timp de măsurare mai lung şi prezintă o sensibilitate considerabil redusă. Cu Lumitester PD30şi LuciPac Pen veţi măsura exact gradul de contaminare. Graţie măsurătorii simultane veţi obţine rezultate fidele, care îndeplinesc exemplar prevederile legale.

Usor de utilizat, rezultatele obtinute in cateva secunde de utilzare. Nu este necesar personal calificat, nu sunt necesare alte materiale in afara de swab-ul LUCIPAC A3 si cititorul LUMITESTER PD30.